Orzeł [symbolika]

 • Orzeł to  powietrzny odpowiednik lwa, król ptaków.
 • Jest symbolem majestatu, dumy i królewskości.
 • Odnaleźć go można w godłach wielu państw.
 • W Polsce to symbol ojczyzny i patriotyzmu, Polski i polskości.
 • Uważany jest za znak szczodrości, sprawiedliwości, ale również pychy i wyniosłości.
 •  W starożytności był symbolem władzy, atrybutem i wysłannikiem Zeusa, trzymał jego pioruny i egzekwował jego wolę.
 • Jako groźny drapieżnik jest postrzegany jako symbol łupiestwa, drapieżnego okrucieństwa, padlinożerstwa.
 • Stanowi również znak wodzostwa, drapieżnej siły, waleczności, heroizmu, zwycięstwa i chwały.
 • Emblematem rzymskich, później napoleońskich legionów była rzeźba orła z rozpostartymi skrzydłami.
 • Z  racji szybkości oznacza śmiałość i odwagę.
 • Postrzegany jest też jako znak geniuszu, wysokich aspiracji, bystrości umysłu, ambitnych zamierzeń, stanowczości w dążeniu do celu.
 • W chrześcijaństwie orzeł jest symbolem Chrystusa, boskiej potęgi, sprawiedliwości, modlitwy, łaski, wiary i boskiego posłannictwa oraz Dnia Sądu.

Odniesienia znaleźć można:

 • Objawienie św. Jana 8,13.
 • Księga Hioba 39, 40.
 • Proroctwo Jeremiasza 49,16.
 • Sofokles, „Antygona”.
 • Z. Krasiński, „Nie-Boska komedia”.
 • A. Mickiewicz, „Oda do młodości”.
 • A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”.
 • A. Mickiewicz, „Dziady” cz. II.
 • J. Słowacki, „Grób Agamemnona”.
 • W. Pol, „Pieśń o ziemi”.
 • K. Ujejski, „Orły i słowiki”.
 • S. Żeromski, „Ludzie bezdomni”.
 • W. Bełza, „Katechizm polskiego dziecka”.

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.