Dąb „Jan” w Kielcach

Dąb to symbol trwałości. Poza tym piękne rozłożyste drzewo. Takie właśnie rośnie prze budynkiem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, przy ulicy Ściegiennego. Ten nowoczesny budynek wyglądał kilkanaście lat temu zupełnie inaczej. Mieściło się w nim jedyne w regionie Technikum Geologiczne, którego inicjatorem budowy oraz pierwszym i wieloletnim dyrektorem był Jan Rafał Kamiński. To właśnie ku czci tego posadzono to piękne drzewo, położono pod nim granitowy głaz z pamiątkową tablicą.

Jak powiedział Oscar Wilde „Pamięć to pamiętnik, który stale nosimy ze sobą.”