Dać [wyrazy przeciwstawne]

 • Dać, przekazać coś komuś, podarować, ofiarować, oddać, dostarczyć, udzielić, przeznaczyć, zezwolić (dać zgodę).
 • Przeciwstawne:
  • zabrać,
  • wziąć,
  • odebrać,
  • odmówić,
  • odwołać,
  • zabronić.