Dajna

  • Ludowa pieśń litewska.
  • Niektóre ze źródeł  twierdzą, że łotewska.
  • Tematykę czerpie z życia codziennego.
  • Zbudowana jest ze strof czterowersowych.
  • Każda z nich zaczyna się identycznie.