Dal [synonimy]

  • Perspektywa.
  • Horyzont.
  • Widnokrąg.
  • Drugi plan.
  • Rozległość.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]