Dach [synonimy]

  • Strzecha.
  • Kopuła.
  • Przykrycie.
  • Sklepienie.
  • Dachówka.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]