Ćwiczenie [synonimy]

  • Gimnastyka.
  • Zaprawa.
  • Trening.
  • Nauczanie.
  • Utrwalanie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]