Demokratyczny [synonimy]

  • Ludowy.
  • Proletariacki.
  • Swobodny.
  • Sprawiedliwy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]