Demaskować się [synonimy]

  • Ujawnić się.
  • Zdradzić się.
  • Sypnąć się.
  • Zdjąć maskę.
  • Odkryć karty.
  • Uchylić tajemnicy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]