Demagogia [synonimy]

  • Krzykactwo.
  • Warcholstwo.
  • Wichrzycielstwo.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]