Dawny budynek Kasy Skarbowej [Kielce]

Kamienica przy zbiegu obecnych ulic A. Mickiewicza i Wesołej zbudowana została w 1882 roku przez L. Piwko według projektu F.K. Kowalskiego. Użytkowana była przez Kielecką Kasę Skarbową i Kasę Gubernialną. W okresie II RP budynek użytkowała Izba Skarbowa i Starostwo Powiatowe. W późniejszych latach rezydował ty bank, różnego rodzaju biura (np. turystyczne), były także mieszkania prywatne. Obecnie  przeprowadzono generalny remont tworząc apartamenty mieszkalne.