Sąsiedzka krew. Ludobójstwo wołyńsko-galicyjskie 1943-1945 [wystawa plenerowa – Kielce]

Odwiedzająca różne miasta Polski wystawa elementarna przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji w Lublinie  gości w lipcu 2023 roku w Kielcach, na Skwerze  Stefana Żeromskiego, w pobliżu Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej.  Na ekspozytorach można zapoznać się z podstawowymi informacjami  na temat zbrodni dokonanych na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.

Prezentowane fotografie i dokumenty pochodzą ze zbiorów prywatnych Leona Popka, Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim, ośrodka KARTA, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Archiwum IPN.

Autorzy: Adrian Lesiakowski i Paweł Skrok
Koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz
Opracowanie graficzne: Magdalena Śladecka
Recenzja: dr. hab. Filip Musiał, dr Leon Popek [https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/73708,Wystawa-Sasiedzka-krew-Ludobojstwo-wolynsko-galicyjskie-19431945-do-pobrania-PLE.html}