Decentralizacja [wyrazy przeciwstawne]

  • Decentralizacja, przeniesienie uprawnień organów centralnych na samorządowe i gminne, rozproszenie.
  • Przeciwstawne:
    • centralizacja,
    • skupienie,
    • koncentracja.