Kontrola [synonimy]

 • Wgląd.
 • Inspekcja.
 • Próba.
 • Oględziny.
 • Lustracja.
 • Rewizja.
 • Weryfikacja.
 • Cenzura.
 • Badanie.
 • Sprawdzanie.
 • Egzamin.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]