Kontroler [synonimy]

  • Sprawdzający.
  • Kanar.
  • Egzaminator.
  • Lustrator.
  • Inspektor.
  • Korektor.
  • Cenzor.
  • Rewident.
  • Rewizor.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]