Kontynuować [synonimy]

  • Ciągnąć dalej.
  • Podtrzymywać.
  • Utrzymywać tradycje.
  • Prowadzić.
  • Powtarzać.
  • Przedłużać.
  • Nie przerywać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]