Definicja zakresowa wyrazu

  • Wyjaśnienie znaczenia wyrazu przez wskazanie zakresu desygnatów, do których może się odnosić dany wyraz.

Przykład:

Wyraz burza i jego wskazania  w zakresie definicji znaczeniowej:

  • wstrząsy społeczne, rewolucje, wojna,
  • gwałtowna reakcja (pozytywna lub negatywna) na jakieś zjawisko,
  • wyburz uczuć indywidualnych, namiętności, niepokoju,
  • coś bezładnie skłębione, pomieszane.