Definitywny [wyrazy przeciwstawne]

  • Definitywny, ostateczny, końcowy, rozstrzygający, stanowczy.
  • Przeciwstawne:
    • niedostateczny,
    • odwołalny,
    • wstępny,
    • wprowadzający.