Deformować [wyrazy przeciwstawne]

 • Deformować, zniekształcać, niszczyć, szpecić, uszkadzać.
 • Przeciwstawne:
  • formować.
  • kształtować,
  • modelować,
  • Budować,
  • wyrównywać.