Degradować [wyrazy przeciwstawne]

  • Degradować, przenosić na niższe stanowisko, pozbawiać kogoś stopnia, funkcji, godności.
  • Przeciwstawne:
    • awansować,
    • mianować,
    • przenosić na wyższe stanowisko.