Deklinacja nijaka

  • Odmiana przez przypadki i liczby właściwa rzeczownikom rodzaju nijakiego, zakończonycm w mianowniku liczby pojedynczej  na -o, -e, -ę.

Przykłady:

  • okno,
  • jajko,
  • żyto,
  • szkło,
  • imię,
  • pole,
  • zboże,
  • cielę.