Deklinacja przymiotnikowa

  • Odmiana właściwa przymiotnikom, zaimkom przymiotnym, liczebnikom porządkowym, możnym i wielorakim oraz imiesłowom przymiotnikowym.
  • Polega na odmianie przez przypadki, liczby i rodzaje.

Przykłady:

  • wesoły, wesoła, wesołego, wesołej, weseli, wesołych,
  • czwarty, czwarta, czwarte, czterej,
  • która, którzy, którego, której, których,
  • piszący, pisząca, piszące, piszącego, piszącej, piszących.