Deklinacja rzeczownikowa

  • Odmiana właściwa rzeczownikom oraz liczebnikom, typu: tysiąc, milion, kwadrylion itp.
  • Polega na odmianie przez przypadki i liczby, np. wóz, wozu, wozów, milion, miliona, milionów.
  • Ze względu na to, że rodzaj gramatyczny rzeczownika oraz inne czynniki maja wpływ na formy jego odmiany, w deklinacji rzeczownikowej wyróżniamy deklinację męską, żeńską i nijaką oraz mieszaną.