Deklinacja zaimkowa

  • Deklinacja właściwa niektórym zaimkom, np. ja, ty, my.
  • Polega na ich odmianie przez przypadki.