Dekomponować [wyrazy przeciwstawne]

  • Dekomponować, powodować dekompozycję, zmieniać układ czegoś, różnicować składniki, rozkładać.
  • Przeciwstawne:
    • komponować,
    • układać,
    • tworzyć.