Delegalizować [wyrazy przeciwstawne]

  • Delegalizować, uznawać za nie3legalne, pozbawiać charakteru legalności.
  • Przeciwstawne:
    • legalizować,
    • zatwierdzać.