Demofon(t) mitologia

  • Król Aten, uczestnik wojny trojańskiej.
  • Syn Tezeusza i Fedry, brat Akamasa.
  • Wraz z nim wyzwolił swoją babkę Ajtrę więzioną w troi.
  • Ożenił się z córką króla trackiego, Fyllis, która nie mogła doczekać się jego powrotu z Aten i odebrała sobie życie.
  • Demofon  spadając z konia przebił się własnym mieczem.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.