Derywacja

Tworzenie wyrazów pochodnych od wyrazu podstawowego za pomocą przyrostków i przedrostków.

Derywat – wyraz pochodny, utworzony od wyrazu podstawowego.

Derywat postwerbalny, derywat z formantem zerowym, wyraz pochodny utworzony od czasownika jako wyrazu podstawowego przez odrzucenie właściwego mu zakończenia, np. schron od schronić, chwyt od chwytać.

Przykłady:

  • liściasty od liść,
  • przedszkole od szkoła,
  • zagrabić od grabić,
  • zanucić od nucić.

  • Derywacja bezmorfemowa – derywacja z formantem zerowym to tworzenie wyrazów pochodnych przez odrzucenie przyrostków wyrazów podstawowych, np. czołg d czołgać się, dźwig od dźwigać.
  • Derywacja wsteczna, tworzenie wyrazów pochodnych przez odrzucenie przyrostka w tym samym wyrazie, no. beż w miejsce beżowy, róż zamiast (kolor) różowy.