Depalatalizacja

Utrata miękkości spółgłoski będąca wynikiem ruchu narządów mowy przy jej wymawianiu.

Przykłady:

  • dawne spółgłoski miękkie wargowe: b’,p’f’,m’w’ zatraciły z czasem miękkość w wygłosie wyrazu:
  • gołąb mimo gołębia,
  • karp mimo karpia, staw obok w stawie.