Deser [synonimy]

  • Legumina.
  • Wety.
  • Słodkości.
  • Słodkie danie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]