Deska ratunku

Szkapa była ostatnią deską ratunku dla ich matki, toteż postanowili ją sprzedać.