Desygnat

  • Przedmiot myśli odpowiadający wyrazowi.
  • Np. desygnatem wyrazu słoń jest określone zwierzę.
  • Np. desygnatem wyrazu szkoła jest budynek określonego rodzaju.