Locke John

John Locke

(29 sierpnia 1632, Wrington, Wielka Brytania – 28 października 1704, High Laver, Wielka Brytania)

 

Angielski filozof, a także lekarz, polityk i ekonomista.

Zapoczątkował filozofie oświeceniową.

Był zwolennikiem empiryzmu i liberalizmu, prawa naturalnego, deizmu i trójpodziału władzy.

W ekonomii stworzył teorię wartości pieniądza, która stała się początkiem kierunku ekonomicznego zwanego monetaryzmem.

Założenia jego filozofii to:

  • człowiek rodzi się z umysłem przypominającym czystą niezapisaną kartę,
  • wiedzę zdobywa dzięki doświadczeniu,
  • istnieją dwa źródła doświadczenia; świat zewnętrzny oraz umysł,
  • ludzie podlegają prawom naturalnym.

Opublikował m. in.

  • List o tolerancji,
  • Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego,
  • Myśli o wychowaniu.

„Czysta karta” = łacińskie sformułowanie tabula rasa jest tłumaczeniem słów Arystotelesa odnoszących sie do ludzkiej duszy, a właściwie do natury, intelektu, który poznaje przedmioty, nie tworząc ich, a poznając je zmysłami. Właśnie John Locke spopularyzował to sformułowanie.