Oświecenie [polskie znaki milowe epoki]

 • Znaczące zainteresowanie ideami oświecenia w Polsce.
 • Stanisław August poniatowski mecenasem sztuki i sprzymierzeńcem obozu reformatorów.
 • „Monitor” (1765) czasopismem  propagującym ważne idee oświecenia.
 • Powstanie Szkoły Rycerskiej, kształtującej patriotyzm, kładącej nacisk na naukę języków obcych i przedmioty ścisłe.
 • Powstanie pierwszej w Polsce sceny publicznej – Teatru Narodowego.
 • Spotkania czwartkowe na Zamku Królewskim i w Łazienkach pisarzy, artystów i uczonych z królem.
 • Konstytucja 3 Maja 1791 roku.
 • Reforma szkolna, nowy program nauczania, gdzie włączono idee oświeceniowe.
 • Collegium Nobilium w Warszawie (1740) założone przez pijara Stanisława Staszica  nowoczesnym typem szkoły.
 • Powstanie Komisji Edukacji Narodowej (1773) typem Ministerstwa Oświaty i Nauki, gdzie opracowano system powszechnej edukacji.
 • Powołanie do Życia Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych (1775).