Determinanta

Bohaterkę uderzyło silne wrażenie i dlatego padła jak nieżywa.