„Na nabożną” Jana Kochanowskiego

  • Utwór liryczny, z gatunku fraszek.
  • Jest to fraszka satyryczna.
  • Budowa ciągła, 2 wersy, po 11 sylab.
  • Kochanowski zastosował rymy żeńskie, parzyste.
  • Występują archaizmy (wyrazy, które wyszły z użycia lub zmieniły swoje znaczenie).
  • Utwór jest pytaniem retorycznym, skierowanym do osoby nadmiernie demonstrującej swą pobożność.
  • Poeta ośmiesza obłudę i pozory, wady ludzkie, fałszywą pobożność.
  • Wyśmiewa chęci pokazania się z lepszej strony niż jest to w rzeczywistości.
  • Poeta podejrzewa, że osoby przechwalające się swą pobożnością, ukrywają więcej grzechów.
  • Takie postępowanie nazywane jest dewocją.

Jeśli nie grzeszysz, jako mi powiadasz,
Czego się, miła, tak często spowiadasz?