Dezaprobować [wyrazy przeciwstawne]

  • Dezaprobować, ujemnie oceniać, nie aprobować czegoś, ganić, nie pochwalać czegoś.
  • Przeciwstawne:
    • aprobować,
    • pochwalać,
    • akceptować.