Dezaktualizować [wyrazy przeciwstawne]

  • Dezaktualizować, pozbawiać aktualności, czynić nieaktualnym.
  • Przeciwstawne:
    • aktualizować.