Dezorientować się [synonimy]

  • Głupieć.
  • Baranieć.
  • Zbaranieć.
  • Nie wiedzieć.
  • Wybałuszyć gały.
  • Być zdumionym.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]