Dickens Karol

Karol Dickens

(1812, Landsport koło Portsmouth – 9 czerwca 1870, Gads Hill Place)

Pisarz angielski, wychowywał się w trudnych warunkach i od najmłodszych lat pracował.

Od lat 30. XIX wieku zamieszkał w Londynie i zaczął współpracować z prasą  (relacje z obrad parlamentu, reportaże socjalne).

Był wydawcą „Daily News”, „Household Word”,  „All the Years Round”, podróżował po Europie (Włochy, Szwajcaria, Niemcy, Francja), był też w USA.

Angażował się w ruchy społeczne, działał na rzecz biednych, krytykował stosunki społeczne, jeździł z odczytami.

Sławę przyniosły mu satyryczne szkice, poruszające tematykę obyczajowości, które początkowo drukował w prasie, a później wydane jako powieść „Klub Pickwicka (1836-1937), powodzenie tego utworu pozwoliło mu na rezygnację z pracy i poświęcenie się pracy literackiej.

Sławę ugruntowała mu powieść „Oliwer Twist” (1838).

W swoich utworach łączył realizm z liryzmem i humorem.

Najpopularniejszy twórca epoki wiktoriańskiej.

Stworzył też:

  • „Oliwiera Twista” 1838,
  • „Nicholasa Nicklebiego” 1939,
  • „Davida Copperfielda” 1850,
  • „Ciężkie czasy” 1854,
  • „Małą Dorrit” 1857,
  • „Wielkie nadzieje” 1861,
  • „Naszego wspólnego przyjaciela” 1865.

Dickens to również autor popularnego cyklu „opowieści gwiazdkowych”:

  • „Opowieść wigilijna” 1843,
  • „Świerszcz za kominem” 1845.

Napisał także „Zarysy Ameryki” (1842), będące szkicami z podróży po USA.

W swoich utworach portretował postacie dziwaków i ekscentryków,  o rysach karykaturalno-groteskowych, doskonale posługiwał się humorem, satyrą, kpiną. Realizm łączył liryzmem, baśniowością, groteską, karykaturą i specyficznym , satyrycznym humorem.

Był wyjątkowo wrażliwy na krzywdę ludzką, piętnował niesprawiedliwość i zło.

Uniwersalna wymowa jego dzieł sprawia, że sa one wciąż interesujące i popularne.