Kilkanaścioro [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
kilkanaścioro liczebnik nieokreślony zbiorowy Kilkanaścioro dzieci już wpłaciło należność.