Kilkanaście [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
kilkanaście liczebnik nieokreślony Kilkanaście dziewcząt ukończyło kurs ratownictwa.