Kilkakrotnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
kilkakrotnie przysłówek Odwiedziłam ją kilkakrotnie.