Kilka [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
kilka liczebnik nieokreślony Minęło kilka miesięcy od naszego spotkania.