Dionizyjska koncepcja sztuki

  • Nazwa wzięta od greckiego boga Dionizosa.
  • Typ twórczości wyjątkowo żywiołowej, która burzy klasyczny ład i piękno.
  • Nawiązuje do rozróżnienia, wprowadzonego przez F. Nietzschego, dzielącego sztukę na podporządkowaną nurtom apollińskim i dionizyjskim.