Dominanta w utworze literackim

  • Cecha dzieła literackiego, która podporządkowuje wszystkie inne elementy utworu.
  • Sprawia, żże utwór odbierany jest jako zgodny z regułami gatunku, do którego należy.
  • W zależności czy analizuje się ogólną budowę utworu czy jego stronę stylistyczną rozróżnia się determinantę kompozycyjną i stylistyczną.