Dla kontrastu

Prus chcąc scharakteryzować Ślimaka, uwypuklił mu żonę.