„Dla mego synka” Kazimierza Przerwy Tetmajera

  • Wiersz jest przykładem liryki zwrotu.
  • Liryk adresowany jest do syna.
  • Zawiera informację o tradycjach rodu Tetmajerów.
  • Powołuje się na nie autor wspominając tradycje powstańcze spolszczonej rodziny.
  • Poeta – ojciec – wiąże  synem nadzieje.
  • Wierzy, że jego los wyznaczy mu ważne wobec ojczyzny obowiązki.
  • Uzasadnia konieczność ich wypelnenia.
  • Przypomina, że ojciec i syn powinni kochać ojczyznę i jej służyć.
  • Przesłanie to adresowane jest nie tylko do syna, ale całego jego pokolenia.

Fragment

Synu mój mały! Obcobrzmiące
nazwisko będziesz nosił –
wiedz, że twój dziad na polskiej łące
trawę krwią swoją zrosił,
że tej krwi kropla na twe czoło
wieczystm padła znakiem,
że, z nazwy Niemiec, szablą gołą
zatwierdził się Polakiem!

Ułański mundur, chłopcze drogi,
może i tobie szyją,
może szlifują ci ostrogi
i kitę czaka wiją?
Kto wie?… Może…
poskoczą polskie konie
i nasza rodna pieśń ułańska
poleci po szwadronie…

„Jak wspaniała nasza postać,
jak się w słońcu błyszczy stal!
Koń rwie ziemię, nie chce dostać,
pójdziesz, koniu, pójdziesz w dal!…” *

Gdy cię wychowam na ułana
bez lęku i bez skazy:
nie będzie służba zmarnowana,
a wiedz, że my dwa razy
za nasze obco brzmiące imię
kochać kraj musim więcej –
i przyjdzie stanąć w armat dymie:
dwakroć nam trza goręcej!

I pomnij, jakimkolwiek chodzi
los twego życia szlakiem,
że każdy wraz się tutaj rodzi
człowiekiem i Polakiem
i że to dwie są święte rzeczy
o sile apostolskiej:
piękny i dobry duch człowieczy
w gorącej piersi polskiej!