„Stara baśń” Józefa I. Kraszewskiego [tło, motywy przesłanie]

 • Powieść z IX wieku, osnuta na zapisach kronikarskich i legendach o prehistorycznych dziejach narodu polskiego.
 • Opowiada o prasłowiańskich wierzeniach, obyczajach i zmaganiach z wrogami.
 • Wątek historyczny to walka o słowiańską tożsamość z Popielem, będącym narzędziem w rękach germańskich sąsiadów.

 • Przesłanie autora powieści do współczesnych przedstawić można w słowach:

Tak jak Polanie rozprawili się z Popielem,
tak ich potomkowie powinni się zjednoczyć i zbrojnie odpierać
napady niemieckich agresorów wyciągających ręce zza Odry
po ziemie piastowskie

 • Powieść rozpoczyna piękny opis starodawnej puszczy.
 • Wędruje przez nią kupiec Hengo z synkiem, który w rzeczywistości jest szpiegiem niemieckim.
 • Motyw wędrówki Henga poprzez ziemie Polan pozwala autorowi pokazać kraj, jego mieszkańców różnych środowisk.
 • Opis puszczy autor zaczerpnął z „Kroniki” Galla Anonima, a niektóre z podań i legend pochodzą z „Kroniki” Wincentego Kadłubka (np. o Lechu, Kraku i Wandzie).
 • Wraz z wątkiem historycznym, wyborem Piasta i obraniem Gniezna na siedzibę nowego władcy, pojawia się wątek Dziwy, pięknej kapłanki i budzącego się uczucia do odrzuconego wcześniej Domana.

Tło obyczajowe to następujące słowiańskie obrzędy i zwyczaje:

 • obrzęd weselny Mili, córki zduna,
 • obrzęd pogrzebowy (pogrzeb starego Wisza, zabitego przez sługę książęcego, Smerdę),
 • zwyczaj palenia sobótki,
 • porwanie Dziwy przez Domana,
 • wróżby i śpiewki Jaruchy,
 • „święty kamień” i „święty dąb”.