Zrozumiano

Góry Świętokrzyskie są niskie i niewysokie.